8η ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 24-26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 2020
(01/08/2020)

Χορηγοί