Δελτίο Πιστοποίησης

Ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 και όσον αφορά την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Το Δελτίο Πιστοποίησης προπονητή είναι το μοναδικό στοιχείο, από πλευράς των προπονητών, που συνοδεύει τα Δελτία των ποδοσφαιριστών.
Χωρίς την ύπαρξη αυτού του Δελτίου πιστοποίησης ουδείς δικαιούται να ασκεί καθήκοντα προπονητή εντός της τεχνικής περιοχής. Οι διαιτητές των αγώνων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο αυτών σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. και ελέγχονται με τη σειρά τους από τα αρμόδια όργανα  της Ε.Π.Ο και των Ενώσεων.
Όποιος είναι διπλωματούχος προπονητής ποδοσφαίρου και το όνομά του είναι αναρτημένο στο site της ΕΠΟ, αλλά δεν είναι κάτοχος Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, απαγορεύεται να βρίσκεται στην τεχνική περιοχή (πάγκο) της εκάστοτε ομάδας και να αναγράφεται με άλλη ιδιότητα στο φύλλο αγώνα, εκτός από αυτή του προπονητή.

Α. Έκδοση Δελτίου πιστοποίησης επαγγελματικών πρωταθλημάτων Γ΄ Εθνικής

Το τμήμα προπονητών της ΕΠΟ είναι αρμόδιο για της έκδοση Δελτίου πιστοποίησης προπονητή για τις ΠΑΕ Α και Β Εθνικής και  για τις ομάδες K-20 και Κ-17, για τις ομάδες Γ Εθνικής, για τις ομάδες που συμμετέχουν στα Πανελλήνια πρωταθλήματα προεπιλογής Εθνικών ομάδων Νέων και Παίδων.

Το Δελτίο πιστοποίησης  θα αφορά την τρέχουσα αγωνιστική  περίοδο και θα εκδίδεται στο όνομα του προπονητή υπέρ του σωματείου που εργάζεται.

Προϋποθέσεις έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή:
1) Αίτηση της Π.Α.Ε. 
2) Ταυτότητα προπονητή UEFA με ημερομηνία λήξης 31.12.2018
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με Π.Α.Ε, ή σωματείο το οποίο κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή).
6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών
7) Καταβολή παραβόλου 150 Ευρώ στο ταμείο της Ε.Π.Ο. ή στο λογαριασμό που τηρεί η Ε.Π.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς (5082-021433-637) προσκομίζοντας την αντίστοιχη απόδειξη κατάθεσης.

Β. Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων 

Οι Ενώσεις εκδίδουν Δελτίο πιστοποίησης προπονητή για τις ομάδες Ακαδημιών της Γ’  Εθνικής,  για τα σωματεία  των τοπικών κατηγοριών και για τις ομάδες που συμμετέχουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα Γυναικών

Η Ένωση Σάλας  εκδίδει το Δελτίο πιστοποίησης των προπονητών των ομάδων Σάλας

Για τα ερασιτεχνικά σωματεία Β και Γ κατηγορίας η πρόσληψη προπονητή είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση όμως που δεν επιθυμούν να προσλάβουν προπονητή (λόγω οικονομικών προβλημάτων), θα πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια Ε.Π.Σ. με έγγραφο του σωματείου πριν την έναρξη του εκάστοτε πρωταθλήματος 

Προϋποθέσεις έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή:
1) Αίτηση του σωματείου
2) Ταυτότητα προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31.12.2018.           
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών
6) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με Π.Α.Ε, ή σωματείο το οποίο κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή).
7) Καταβολή παραβόλου 75 Ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ..

Σας γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση όσον αφορά στη σωστή διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης,  δίνει το δικαίωμα προσφυγής στα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον η διαδικασία αυτή δεν συμβαδίζει με τη σχετική εγκύκλιο και τον κανονισμό προπονητών της Ε.Π.Ο. και θεωρείται παράτυπη και καταχρηστική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Σε περίπτωση αλλαγής προπονητή  σε ΠΑΕ ή σωματεία Γ Εθνικής θα εκδίδει υποχρεωτικά νέο Δελτίο Πιστοποίησης στο όνομα του σωματείου και στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή 

Χορηγοί