ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΗΝ ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ»
(23/09/2017)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΗΝ ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ»
(23/09/2017)

Comments are closed

1proponhtik

2proponhtik

Χορηγοί