Η ομάδα του Συνδέσμου

Φωτογραφία από τον πρώτο Αγώνα της ομάδας του Συνδέσμου

Χορηγοί