ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(15/09/2017)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(15/09/2017)

Comments are closed

1proponhtik

2proponhtik

Χορηγοί