Στόχοι του Συνδέσμου

Στόχοι του συνδέσμου είναι:

α) Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση της προπονητικής τέχνης του αθλήματος του ποδοσφαίρου που επιτυγχάνεται και μέσω της συμμετοχής στην ΠΕΠΠ και της συνεργασίας της με τους φορείς της ΕΠΟ.

β) Η τεχνική κατάρτιση των μελών του και η επαγγελματική υποβοήθηση αυτών που επιτυγχάνεται και μέσω της συμμετοχής στην ΠΕΠΠ.

γ) Η θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος σε όλα τα επίπεδα με πράξεις που θα κρίνει εκάστοτε η Ε.Ε. σε συνεργασία με την Ε.Ε. της ΠΕΠΠ ή προώθηση λύσεων θεμάτων του επαγγέλματος και κάθε σχετικό με τα παραπάνω σκοπό.

δ) Η κοινωνική ανύψωση, η προαγωγή και η παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων του κλάδου, καθώς και η ενιαία προσπάθεια επίλυσής τους και μέσω της συμμετοχής στην που επιτυγχάνεται ΠΕΠΠ.

ε) Η αρωγή σε κάθε αθλητική, φιλανθρωπική και πολιτιστική εκδήλωση.

Χορηγοί