Τεχνική & Αναπτυξιακή Επιτροπή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος
2. ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΣ Μέλος
4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΣΚΟΣ-ΜΠΟΥΣΚΟΣ Μέλος
5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΕΛΕΝΙΤΣΑΣ Μέλος
6. ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Μέλος
7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Μέλος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΕΛΕΝΙΤΣΑΣ Τεχνικός Διευθυντής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης  
2. ΘΩΜΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, Διευθυντής Εκπαίδευσης
3. ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ, εκπαιδευτής
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ, εκπαιδευτής
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΣΗΣ, εκπαιδευτής
6. ΜΙΧΑΗΛ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, εκπαιδευτής
7. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ, εκπαιδευτής
8. RUUD DOKTER, εκπαιδευτής UEFA / Μέλος Jira Panel UEFA
9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ, εκπαιδευτής Futsal
10. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΪΛΕΜΕΣ, εκπαιδευτής Futsal
11. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ, επιστημονικός συνεργάτης
12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ, επιστημονικός συνεργάτης

Χορηγοί