ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Α
(09/12/2022)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Α
(09/12/2022)

Comments are closed

Όσοι προπονητές έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου 31/12/2022 να έχουν κάνει επικαιροποίηση στοιχείων μέσω του gov.gr με τα στοιχεία taxisnet. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με το αντίστοιχο παράβολο. Όσοι προπονητές δεν έχουν προβεί στη διαδικασία να βγάλουν άδεια άσκησης επαγγέλματος θα πρέπει σύντομα να το διευθετήσουν.

Χορηγοί