Γενικά

Γενικά

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
(15/06/2020)

Comments are closed
Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του συνδέσμου προπονητών Πειραιά στις 15 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00
Περισσότερα

Χορηγοί