ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA B
(9/11/2016)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA B
(9/11/2016)

Comments are closed

Ενημερώνουμε τα μέλη μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη σχολή προπονητών uefa B που διοργανώνεται στον Πειραιά από την οικεία ΕΠΣ τον Μάρτιο του 2017 να ενημερώσουν τον σύνδεσμό μας εγκαίρως!

Χορηγοί