ΙΔΡΥΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΟΥΕΦΑ Β
(22/11/2018)

ΙΔΡΥΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΟΥΕΦΑ Β
(22/11/2018)

Comments are closed

Για τους πιστοποιημένους προπονητές ΟΥΕΦΑ Β, οι οποίοι δεν έχουν φοιτήσει σε σχολές ΟΥΕΦΑ C, σας κάνουμε γνωστό ότι, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., ενέκρινε την πρόταση της Τεχνικής Επιτροπής, για ίδρυση τριήμερων σεμιναρίων, για τους παραπάνω προπονητές. Οι εν λόγω προπονητές, μετά την φοίτησή τους θα λάβουν χωρίς εξετάσεις δίπλωμα ΟΥΕΦΑ C . Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιηθούν μέχρι την 30-06-2019, σε κέντρα που θα ορισθούν από την Ε.Π.Ο.. Για περισσότερες λεπτομέρειες να έρθετε σε επικοινωνία με τον κ. Καλύκα Δημήτρη 6944203597

Χορηγοί