ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ UEFA A, UEFA B, UEFA C στην ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1-20/04/2019
(11/03/2019)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ UEFA A, UEFA B, UEFA C στην ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1-20/04/2019
(11/03/2019)

Comments are closed

Λειτουργία σχολής επανεξέτασης UEFA A, UEFA B, UEFA C στην ΕΠΣ Πειραιά το χρονικό διάστημα 1-20/4/2019. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα (βλέπε παρακάτω) στη διεύθυνση proponites@epo.gr έως τις 20/3/2019.

Χορηγοί