ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Π. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
(22/03/2018)

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Π. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
(22/03/2018)

Comments are closed

Πραγματοποιήθηκαν Αλλαγές στα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας: Γεν Γραμματέας μετά την παραίτηση του κ. Λαζάρου Κ., ο οποίος παρέμεινε ως μέλος του Δ.Σ., ανέλαβε ο κ. Καλύβας Θ. Τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου ανέλαβε ο κ. Μπιζάς Γρ. Τα άλλα μέλη παραμένουν ως έχουν.

Χορηγοί