ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.Π.Π
(14/09/2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.Π.Π
(14/09/2017)

Comments are closed

Λόγω μη απαρτίας στην τελευταία προσπάθεια για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου, σύμφωνα με το Καταστατικό ορίζεται η τελευταία στη σειρά που πραγματοποιείται με όσα ταμειακά ενήμερα μέλη του Συνδέσμου παραβρεθούν. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίστηκε για την Κυριακή 17η Σεπτεμβρίου 2017 & ώρα 21:00, στα κεντρικά γραφεία του Συνδέσμου μας, στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου & Μακρυγιάννη (Κλ. Γυμν. Μελίνα Μερκούρη) με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης που είχαν οριστεί να συζητηθούν κατά τις προηγούμενες συνεδρειάσεις. Η παρουσία όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη.

Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γράμματέας

Χορηγοί