Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

Υποχρεωτική θα είναι η πρόσληψη προπονητή με δίπλωμα U.E.F.A., για τις ομάδες της Αʼ, Β’ και Γ’ Κατηγορίας του Πειραιά, βάσει κανονισμού προπονητών της ΕΠΟ.

Για να μπορεί ο προπονητής κάθε σωματείου να ασκεί τα καθήκοντά του, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιδεικνύει στο διαιτητή το δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή το δελτίο πιστοποίησης υπεύθυνου τεχνικών οδηγιών της ΕΠΣΕ, το οποίο εκδίδεται κάθε χρόνο στο όνομα το σωματείου και στο όνομα του προπονητή από την Ε.Π.Σ.Ε.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:

Διπλωματούχοι προπονητές δεν έχουν το δικαίωμα να κάθονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί και καταθέσει το δίπλωμά τους.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή κάθονται στον πάγκο ή τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα πλην του προπονητή, είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από καταγγελία, υποχρεωτικά ανακαλείται το δίπλωμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

Προϋποθέσεις έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή.
1) Αίτηση του σωματείου στην Ε.Π.Σ.Ε.
2) Ταυτότητα 3ετίας προπονητή Ε.Π.Ο..
3) Βεβαίωση μέλους του Συνδέσμου Προπονητών του Πειραιά.
4) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών, του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
6) Επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ιδιωτικού συμφωνητικού με το σωματείο.
7) Καταβολή παραβόλου 50 Ευρώ (το πληρώνει το Σωματείο).

Προϋποθέσεις έκδοσης της Ταυτότητας προπονητή (Αγγλικής και Ελληνικής 3ετούς διάρκειας) για τους κατέχοντες διπλώματα προπονητών ποδοσφαίρου της ΟΥΕΦΑ ή εξομοιωμένων με αυτά.
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Ε.Π.Ο.
2) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
3) Το πρωτότυπο δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου (απλή φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή).
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος όταν κληθεί (εντός της τριετίας) θα παρακολουθήσει το αναθεωρητικό Σεμινάριο όπως αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων.
5) Καταβολή παραβόλου 200 Ευρώ.

Σε περίπτωση αλλαγής προπονητή το σωματείο θα εκδίδει υποχρεωτικά νέο Δελτίο Πιστοποίησης στο όνομα του σωματείου και στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή.

Χορηγοί