ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ 2022-24
(25/06/2023)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ 2022-24
(25/06/2023)

Comments are closed

Κατόπιν ενεργειών της Π.Ε.Π.Π. άνοιξε η πλατφόρμα για την τελευταία σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ όπως ενημερώσετε όλα τα μέλη σας, με ευθύνη των εκτελεστικών επιτροπών, να συμμετέχουν αυστηρά στα χρονικά πλαίσια που γράφει η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΕΠΟ 30/06/2023.

https://www.pepp.gr

Με συναδέλφους χαιρετισμούς,
Για την εκτελεστική Επιτροπή,
Ο Γ. Γ.

Χορηγοί