ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ UNESCO
(9/11/2016)

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ UNESCO
(9/11/2016)

Comments are closed

Απονεμήθει τιμητική πλακέτα στον Σύνδεσμο Προπονητών Πειραιά απο τον Όμιλο Unesco

Τιμητική πλακέτα από την UNESCO

Χορηγοί