ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA ΚΑΙ ΕΠΟ
(22/11/2018)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA ΚΑΙ ΕΠΟ
(22/11/2018)

Comments are closed

Οι ταυτότητες τριετίας προπονητών UEFA και ΕΠΟ εκδίδονται αποκλειστικά από το τμήμα Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των Κανονισμών UEFA και ΕΠΟ δικαίωμα εργασίας σε σωματείο έχουν μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας σε ισχύ.

Όποιος προπονητής χρειάζεται να παρακολουθήσει σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων τριετίας να στείλει μήνυμα στον κ. Καλύκα με το όνομά του και το δίπλωμα που κατέχει

Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

2. Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου

4. Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή

5. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού παρακολούθησης σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων τριετίας

6. Βεβαίωση μέλους του συνδέσμου προπονητών

7. Καταβολή παραβόλου 200 ευρώ

8. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη πράξη συναίνεσης

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η οποία με τη σειρά της θα τα αποστέλλει με τον ίδιο τρόπο στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ ( proponites@epo.gr ). Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg.

*Δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή απευθείας από προπονητές στην ΕΠΟ δε θα γίνονται δεκτά.

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Χορηγοί