Η ομάδα του Συνδέσμου

Φωτογραφία από τον πρώτο Αγώνα της ομάδας του Συνδέσμου

 

Φωτογραφία από τον δεύτερο Αγώνα της ομάδας του Συνδέσμου

Χορηγοί